การเตรียมงานก่อนการก่อสร้าง

งานศึกษาความเป็นไปได้ ความเหมาะสมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความต้องการ การใช้ที่ดินและงบประมาณ

งานให้คำปรึกษาด้านกฏหมายอาคาร พรบ.วิชาชีพ อัตราค่าบริการออกแบบ ควบคุมงาน

งานอำนวยการด้านสินเชื่อ สถาบันการเงิน

งานจัดเตรียมเอกสารแบบแปลน เอกสารขออนุญาตหน่วยงานราชการ

งานประเมินราคา ถอด BOQ (Bill of Quantities)

HEAD OFFICE

23 Ramintra 65 yak 4
Ramintra 65
Tharaeng. Bangkhen.
Bangkok. 10230
office : 02 509 9073
mobile : 081-4211966

WORK SHOP

    Lamlukka Khlong 9
    Buengthonglang.
    LamLukKa.
    Pathumthani. 12150

    : IDEA I CAN

บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด รับสร้างบ้าน พร้อมตกแต่งภายใน ครบวงจร

© Copyright 2566 IDEA I CAN CO.,LTD. - All rights reserved.