IDEA I CAN SAFETY

0+

Safety Awards

0+

Training Hours

0%

Commitment

ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัท คือการปกป้องความปลอดภัย สวัสดิภาพของพนักงาน ผู้เยี่ยมชมไซต์งาน ผู้รับเหมา ช่าง กรรมกร คนเดินถนน และสังคมชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

idea i can ไม่เคยล่ารางวัลใดๆ มาแสดงความปลอดภัย งานก่อสร้างแนวราบที่เราดำเนินการก่อสร้างใช้เครื่องมือขนาดกลางตรวจตราความเรียบร้อยได้ชัดเจน เรามีกฏระเบียบเรื่องการคัดแรงงานที่มีความพร้อมลงปฏิบัติงาน ห้ามเด็ก สัตว์เลี้ยงเข้าหน่วยงาน กำหนดพื้นที่ทำงานเฉพาะกรณีที่มีความเสี่ยงสูง การประกอบนั่งร้านที่แข็งแรง เข็มขัดเซฟตี้การทำงานที่สูง

กฏระเบียบทำให้เราดำเนินงานลุล่วงด้วยดีตลอด 24 ปี ไม่มีผู้บาดเจ็บ ไม่มีอัตราการเสียชีวิต

ก่อนดำเนินงาน เราเตรียมพร้อมเสมอเพื่อป้องกันร่างกายและทรัพย์สินผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าคนงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรมเทคนิคความปลอดภัยขั้นต่ำ 10 ชั่วโมง

การพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจทุกภาษาที่ใช้สื่อสาร การใช้ป้ายแจ้ง การหกล้ม เสียง กลิ่นอันตรายและการถูกชน การแลกเปลี่ยนเทคนิคความปลอดภัยเพื่อป้องกัน ปัญหาผู้ร่วมงานต่างชนิดงานเกิดกระทบกระทั่ง

จัดตั้งตู้ยา เวชภัณฑ์ เพื่อการรักษา พยาบาลเบื้องต้น เตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินในหน่วยงาน

การปฐมนิเทศทีมงานในหน่วยงานก่อสร้างก่อนลงมือ โดยผู้ควบคุมโครงการ เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติก่อนรับจ้าง พร้อมเพรียงเพื่อให้รับทราบถึงระบบป้องกันภัยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสนามทุกคน สวมหมวกเซฟตี้ แต่งกายรัดกุมทับด้วยเสื้อเซฟตี้ พร้อมอุปกรณ์อื่นตาม ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเสมอ

นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมความปลอดภัย เตือนภัยก่อนถึง แอปพลิเคชันตรวจสอบระดับเสียง ตรวจสอบค่าดัชนีความร้อน และตรวจสอบสภาพอากาศ ระดับอ๊อกซิเจนและฝุ่น

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความปลอดภัยของเรา

สำหรับปี 2567 บริษัทขยายงานรองรับการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สูงกว่าเดิม จึงได้มีนโยบายการฝึกอบรมต่างๆ ประกอบด้วยเรื่องสำคัญเหล่านี้

HEAD OFFICE

23 Ramintra 65 yak 4
Ramintra 65
Tharaeng. Bangkhen.
Bangkok. 10230
office : 02 509 9073
mobile : 081-4211966

WORK SHOP

    Lamlukka Khlong 9
    Buengthonglang.
    LamLukKa.
    Pathumthani. 12150

    : IDEA I CAN

บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด รับสร้างบ้าน พร้อมตกแต่งภายใน ครบวงจร

© Copyright 2566 IDEA I CAN CO.,LTD. - All rights reserved.