CAREERS

โอกาส และ ความพอใจ

ในประเทศไทยมีบริษัทก่อสร้างชั้นนำมากมาย และบริษัทไอเดีย ไอ แคน จำกัด โดยผู้บริหารก็หวังไว้ว่าต้องปั้นผลงานให้สำเร็จเป็นบริษัทมีชื่อเสียงในอนาคต ท่านใดที่มีความสามารถต้องการแสดงออกสนใจมาร่วมการดำเนินงานกับเราเพื่อเพิ่มพูนโอกาสให้กันและกัน สัมผัสความจริงใจของผู้บริหารและทีมงานเดิมๆในบริษัท หากต่างพอใจกันและกันหมายถึง ท่านคือ คนสำคัญสำหรับองค์กรอีกคน

รายได้ สวัสดิการ

การก่อสร้าง ตกแต่งภายใน เป็นภาระหนักทั้งกายและจิตใจ รวมถึงภาระเสี่ยงภัยในงานบางประเภทผู้ปฏิบัติงานต่างต้องได้รับรายได้ที่เหมาะสมเพื่อการดำรงชีพและกำลังใจในการต่อสู้ในวันต่อไปอย่างกล้าหาญบริษัทตระหนักในผลตอบแทนให้ทีมงานคุ้มค่าทุกคน สวัสดิการมอบให้หลังภาระเสร็จสิ้นแบ่งเป็นรายงวดรายเดือนเพิ่มเติมจากรายได้ประจำตามผลงาน หรือ ตำแหน่ง เพื่อเสริมกำลังใจคูณสองให้ทีมงานสามารถสอบถามได้จากเพื่อนๆที่ร่วมงานปัจุบัน หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลก่อนตัดสินใจยื่นเอกสาร

ความสามารถที่พัฒนา เติบโต

เพื่อให้ลูกค้าแน่ใจในการจ้างงาน บริษัทเราต้องมีความทันสมัย ต้องฝึกอบรมทักษะ ประชุมเชิงวิชาการเราสร้างหลักสูตรสำหรับพนักงานเน้นพัฒนาอาชีพโดยผู้บริหาร เสริมด้วยผู้สอนที่เชี่ยวชาญนอกองค์กรตลอดการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มงานที่เราสะสมคนมีความสามารถมาก่อน ถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เราตื่น เราทำงานเพื่อสุขภาพที่ดี ของเราเองและคนในครอบครัว

HEAD OFFICE

23 Ramintra 65 yak 4
Ramintra 65
Tharaeng. Bangkhen.
Bangkok. 10230
office : 02 509 9073
mobile : 081-4211966

WORK SHOP

    Lamlukka Khlong 9
    Buengthonglang.
    LamLukKa.
    Pathumthani. 12150

    FB : IDEA I CAN

บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด รับสร้างบ้าน พร้อมตกแต่งภายใน ครบวงจร

© Copyright 2566 IDEA I CAN CO.,LTD. - All rights reserved.