IDEA I CAN  คิดได้ ทำได้

IDEA I CAN  

คิดได้ ทำได้

เพียงการคิด หากไม่ลงมือทำ ก็ไร้ผลงาน

                Idea  เป็นนาม หมายถึงความคิด คุณลักษณะแนวความคิด ทุกคนมีการสร้างความคิดในระบบของร่างกายอยู่ต่อเนื่องไม่สามารถนับจำนวน วัดปริมาณออกมาเป็นจำนวนหรือปริมาตรใดๆได้   แม้แต่การเคลื่อนไหวนิดเดียวความคิดนั้นต้องกำหนดมันออกมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันจากระบบสมองของร่างกายมนุษย์  ความคิดนั้นไม่มีรูปแบบรูปโฉมในตัวมนุษย์หากไม่แสดงทางภาษากาย การกระทำ การใช้สื่อออกมา  idea ก็คงเป็นเฉกเช่นลมพัดหายไปทุกวินาที   

              I can  ฉันสามารถทำได้  การกระทำมีลักษณะหลายๆประการ  ทำมันล้มเหลว  ทำอย่างรวดเร็ว  ทำอย่างหยาบๆ  ทำมันหลอกๆ หรือทำให้ดี  ทำให้สวยงาม  ทำมีคุณภาพ ฉันสามารถทำมันออกมาได้ทุกรูปแบบทั้งหมดทั้งสิ้น  แต่การที่ฉันทำได้ซึ่งควรได้รับคำชมความสำเร็จและมีเกียรตินั้นฉันต้องเป็นมนุษย์ที่ต้องมีแนวความคิดแบบไหน  

               เมื่อมนุษย์ร่างหนึ่งใช้แนวความคิด แล้วสามารถทำตามแนวความคิดนั้นให้บรรลุตามที่สังคมมนุษย์ที่ดีต้องการ  ได้แก่ การเป็นสื่อ เป็นมโน เป็นวัตถุ  หรือเป็นการประกอบอื่นๆเป็นประโยชน์ที่ดีที่เหมาะแก่เพื่อนมนุษย์  ผู้ริเริ่มคิดจนถึงผู้ได้ผลประโยชน์ต่างพอใจมีความสุข ต่างยินดีให้คิดและกระทำต่อไป  เช่นภาระการงานของทีมฉัน  IDEA I CAN  ริเริ่มคิดและวนปฏิบัติต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด เช่นเดียวกับ ศัพท์ INFINITY 

ปี 2566 เราได้ปรับแบบโลโก้เป็นตัวอักษรเพื่อให้อ่านชื่อง่ายๆ จากแนวความคิดด้านสื่อ ว่า..

Idea I can    :   ชื่อนั้นบ่งบอกความหมายในตัวมันเอง  สโลแกนในตัวมันเอง  รูปแบบตรงไปตรงมา  

____เส้น___ : มีคาดคล้ายเส้นโค้งเป็นสมมุติฐานมาจากเส้นขอบผิวลูกโลก หมายถึง แนวความคิดเราทำได้อยู่เหนือทุกสรรพ  

                       สิ่ง  กว้างใหญ่ครอบคลุมทุกผิวโลกนี้  

since 2000    :  เราก่อตั้งตรงกับปี พศ.2543  คศ.2000 (Y2K) เริ่มยุคดิจิตอลครอบคลุมการทำงานโลกนี้อย่างแท้จริง  ให้เรา

                           ได้ตระหนักถึงแนวทางที่ควรดำเนินทุกอย่างตามการเปลี่ยนแปลงจากปีนั้นถึงวันนี้ และต้องก้าวล้ำอยู่เสมอๆ

HEAD OFFICE

23 Ramintra 65 yak 4
Ramintra 65
Tharaeng. Bangkhen.
Bangkok. 10230
office : 02 509 9073
mobile : 081-4211966

WORK SHOP

    Lamlukka Khlong 9
    Buengthonglang.
    LamLukKa.
    Pathumthani. 12150

    : IDEA I CAN

บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด รับสร้างบ้าน พร้อมตกแต่งภายใน ครบวงจร

© Copyright 2566 IDEA I CAN CO.,LTD. - All rights reserved.