ฝึกอบรมโฟร์แมน ทักษะการสื่อสาร

วันนี้ฝึกอบรมโฟร์แมน ทักษะการสื่อสารของโฟร์แมน ฝึกการพูด การสั่งการ การนั่ง การยืน การเดิน
เพื่อให้โฟร์แมนปฏิบัติอย่างเหมาะสม ได้ประสิทธิภาพในการทำงาน

 1. ทดสอบการสื่อสาร การให้บอกต่อๆ โดยใช้ข้อมูลประโยคเดียว

2. ทดสอบการสื่อสาร โดยการบอกต่อ ข้อมูลหลายประโยค

3. ทดสอบความพร้อม โดยการให้กระโดดพร้อมกัน

Workshop
ฝึกการพูด การสั่งการ การนั่ง การยืน การเดิน ของโฟร์แมน

 1. ฝึกทักษะการนั่ง

2. ฝึกทักษะ ลักษณะการยืนและการเดิม

3. ฝึกทักษะการปฎิบัติในการสั่งงาน มอบหมายงาน ระหว่างโฟร์แมน กับ ทีมช่าง

HEAD OFFICE

23 Ramintra 65 yak 4
Ramintra 65
Tharaeng. Bangkhen.
Bangkok. 10230
office : 02 509 9073
mobile : 081-4211966

WORK SHOP

  Lamlukka Khlong 9
  Buengthonglang.
  LamLukKa.
  Pathumthani. 12150

  : IDEA I CAN

บริษัทรับสร้างบ้าน บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด รับสร้างบ้าน พร้อมตกแต่งภายใน ครบวงจร

© Copyright 2566 IDEA I CAN CO.,LTD. - All rights reserved.